Brazilian Consulate

 

Bij het Braziliaans Consulaat in Amsterdam (voorheen gevestigd in Rotterdam) kun je een aantal zaken regelen die te maken hebben met Brazilië.

Denk aan het aanvragen van CPF, paspoort, visum, etc.

Het consulaat is er niet alleen voor de Brazilianen, maar ook voor mensen met een andere nationaliteit die consulaire hulp nodig hebben.

 

Hoe werkt het consulaat?

Als je een bepaalde dienst nodig hebt, dan dien je op de website van het consulaat het betreffende onderwerp op te zoeken.

Vaak staat daar aangegeven dat er een of meer documenten vereist zijn. Die dien je dan (originelen!) eerst te verzamelen.

Vervolgens maak je van deze documenten, voor ieder apart, een scan (document -> pdf formaat) of als je niet kunt scannen maak je een foto er van.

Daarna ga je op de website van het consulaat de juiste manier van elektronisch indienen opzoeken. Vaak betekent het dat je een webformulier dient in te vullen en de betreffende documenten moet uploaden. Op het einde, als alles goed is ingevuld, zal er een “protocol” aangemaakt worden. Dit is een document, met o.a. een referentienummer. Zorg dat je dit document bewaart.

Nadat dit alles is gelukt, kun je een afspraak maken. Zonder afspraak zal er niet geholpen worden. De afspraak maak je ook via de website.

Op de datum van de afspraak ga je naar het Consulaat. Neem van alle documenten de originelen mee. Vergeet ook niet het referentienummer of “protocol”, want daarmee kan het Consulaat je ingestuurde documenten opzoeken.

Sommige diensten zijn gratis, maar de meeste diensten vereisen dat je een vergoeding betaalt. Zorg in dat geval dat je een pin-pas meeneemt.

 

Wij kunnen behulpzaam zijn in geval je er niet zelf uit komt.

 

Enkele tips.

 

Als je een document moet uploaden, heeft het de voorkeur om het te scannen en in het PDF-formaat op te slaan. Gebruik een resolutie van minstens 200 dpi, beter is 300 dpi tijdens het scannen.

Indien er geen scanner voorhanden is, dan kun je een foto maken van het document, bijvoorbeeld met je smartphone. Let er dan wel op dat het document goed belicht is, vrij van kreukels en goed leesbaar verschijnt als foto. Probeer de foto zo volledig mogelijk te vullen met de pagina, zo min mogelijk met achtergrond.

Bewijs van residentie wordt bij diverse diensten gevraagd. Dat kan van alles zijn waarop jouw naam, adres en woonplaats staan. Denkt aan een brief van de gemeente, rekening van water/gas/elektriciteit/internet/etc. Indien je dat i.v.m. privacy wil, kun je delen die niet relevant zijn van de pagina afdekken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als je een rekeningafschrift van de bank wil gebruiken, maar niet wil dat men de af- of bijschrijvingen kan lezen.

 

Dantas Jurídico – Alle rechten voorbehouden.